1 produkt

  • Holisti Anti v 30 kapslar

    Holistic Anti V 30 kapslar

    335kr

    Holistic Anti-V är ett kosttillskott som innehåller humussyra – en naturlig syra som finns i markens humuslager.
    Humussyran i Anti-V kommer från torv som bildats under 50 000–200 000 år och tas från flera meters djup, där den är skyddad mot moderna miljöföroreningar. Den är renad och extraherad.